Over ons

Talent Netwerk Oost verbindt (talentvolle) jonge dansers en acteurs, professionals en het publiek in Overijssel en Gelderland.

Talent Netwerk Oost wil de kwaliteit versterken van de keten van talentontwikkeling van jonge mensen binnen de podiumkunstdiscipline dans en theater. Om deze ambitie te realiseren heeft het Talent Netwerk Oost vijf doelstellingen:

Verbinding: Talent Netwerk Oost wil met haar programma de artistiek leiders van dansscholen, theaterscholen en jongeren productiehuizen, dansdocenten en ondersteunend personeel, verbonden aan de netwerkpartners, samenbrengen en verrijken. Met de activiteiten van Talent Netwerk Oost willen we kennis delen, competenties vergroten en de samenwerking tussen professionals en de partners stimuleren. Daarbij kijken we niet alleen binnen het netwerk mar zoeken we ook verbinding met jet mbo en hbo-kunstvakonderwijs en de professionele productiehuizen in Oost-Nederland.

Verdieping: Het is voor talentontwikkeling van het allergrootste belang dat jonge talenten op het gebied van dans en theater de mogelijkheid hebben om op niveau samen te werken met andere talenten. Minimaal één keer per jaar krijgen de jongeren die meedoen aan het Talent Netwerk Oost-programma de mogelijkheid om samen te werken, ervaringen uit te wisselen en samen het podium te delen. De partners aan Talent Netwerk Oost streven ernaar om de schakels in de keten zo goed mogelijk te laten functioneren, om zichtbaar te zijn voor het publiek en om talentontwikkeling beschikbaar te houden voor zoveel mogelijk deelnemers in Oost-Nederland.

Spreiding: Met het vergoten van het netwerk willen we een beter geografische spreiding realiseren. Daarnaast willen we meerdere activiteiten ook openstellen voor andere niet vaste netwerkpartners en geïnteresseerden. Het geeft niet alleen brandstof aan het fluïde concept van het netwerk maar zorgt er ook voor dan kennis, kunde en positieve energie zo breed mogelijk land.

Zichtbaarheid: Talent Netwerk Oost zet in op een marketingstrategie waarin alle relevante talentontwikkeling activiteiten van de individuele netwerkpartners wordt samengebracht en gedeeld vanuit een Talent Netwerk Oost account/website. Dus gebruik makend van alle content van de individuele leden wordt er een groter bereik gerealiseerd zodat de zichtbaarheid van de talentontwikkeling in Oost-Nederland wordt vergroot.

Bestendigen: Talent Netwerk Oost willen we bestendigen door op strategisch, tactisch en operationeel niveau de realisatie van het programma te laten invullen door (tijdelijke) coalities in het netwerk
Door als netwerkpartner deel te nemen aan TNO kan Impact onder andere haar deskundigheid bevorderen, haar afzet verruimen en de zichtbaarheid van haar werk vergroten.

Onze partners:

TNO initieert bootcamps en producties binnen de discipline dans en theater waarbij talentontwikkeling van jonge mensen centraal staat. Binnen de activiteiten die TNO organiseert staat het proces (leren) of het product (producties) centraal. Het Talentnetwerkoost is initiator van het netwerk waar dansorganisaties DIFF Dance Centre uit Zwolle, Studio DanZo uit Deventer, Dans en Theaterstudio Annemieke Bais uit Ermelo, ID Dance uit Nijmegen, Boys Action uit Arnhem en Studio IN DANS uit Doetinchem bij zijn aangesloten. Verder maken Theaterfirma Linea Rekta uit Zwolle, Theatermakerij Enschede uit Enschede en Woest Oost Producties uit Zutphen uit van ons partnernetwerk.

Talent Netwerk Oost ontvangt subsidie van:

Provincie Gelderland

Benieuwd naar onze activiteiten?

Agenda